ชื่อไทย : เอื้องแพนใบใหญ่
ชื่อท้องถิ่น : -
ชื่อสามัญ : The Lycopod-Like Oberonia
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oberonia anceps Lindl.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
ใบ :
ดอก :
ออกดอกเป็นช่อ สีเขียวอ่อน เมื่อดอกบานเต็มที่กว้าง 1.8 มิลลิเมตร
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : สิ้นสุดระยะติดดอก :
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :
การกระจายพันธุ์         กัมพูชา พม่า ไทย เวียดนาม เกาะบอร์เนียว จาวา มาเลเซีย โมลักกาส์ ฟิลิปปินส์ สุมาตรา
การปลูกและการขยายพันธุ์ : วัสดุปลูกเป็นกาบมะพร้าว หรือถ่าน ให้ภาชนะและเครื่องปลูกมีความชุ่มชื้น หากติดขอนไม้หรือต้นไม้ควรให้แสงส่องถึง พรางแสงด้วยซาแรนประมาณ 50 – 60 % อากาศควรถ่ายเทได้สะดวก รดน้ำด้วยน้ำสะอาด ไม่มีกลิ่นหรือตะกอน ขยายพันธุ์โดยการแบ่งกอ หรือเพาะเมล็ด
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : ปลูกประดับตกแต่งสวน
แหล่งอ้างอิง : http://www.orchidspecies.com/oblycopodioides.htm http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-136251
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554